6.4.14

Google Ads - asjad, millest peaks teadma

Google otsingumootor on üks võimsamaid reklaamikanaleid maailmas ja Eestis. Eestis toimub erinevate andmete järgi 96-98% otsingutest just Google otsingumootoris. Ettevõtetel on võimalik näidata oma reklaami otsingumootori esilehel ja sellega olla leitav, kui inimesed otsivad teenuseid ja tooteid. Google Ads on teenus, mille kaudu on võimalik paigutada oma veebilehe reklaame otsingutulemuste esilehel kas esimese 3 positsiooni seas või paremal küljel - kuni 8 kohta.

Google AdWordsi reklaamide asukohad otsingutulemuste esilehel

Google Ads'i reklaamide näitamise printsiibid Google otsingumootoris

Omades kogemust sadade ettevõtete kampaaniate haldamisest, saan väita, et suur osa ettevõtte juhtidest (reklaami tellijatest) ei saa päris täpselt aru, kuidas Google AdWordsi reklaamide näitamine otsingutulemuste esilehel toimub. 

Toon välja põhilised asjad, mida peaks teadma:
  1. Google AdWords'is ei saa osta kindlat positsiooni. Reklaami näitamise positsiooni määrab reklaamija poolt määratud maksimaalne kliki hind, reklaami ja veebilehe kvaliteet ja määratud eelarve. Asi on selles, et Google AdWords'i reklaamide näitamine ühel või teisel positsioonil on oksjonipõhine. See on asi, millest tihti ei saada aru. See toimib niimoodi: iga otsinguseansi käigus toimub iga reklaami hindamine võrreldes konkureerivate reklaamidega, mille käigus hinnatakse otsingutermini asjakohasust reklaamiteksti ja sihtlehe suhtes (veebileht, millele inimene satub peale seda, kui on klikkinud reklaamile), veebilehe kvaliteeti ja maksimaalset kliki hinda, mida on reklaamija valmis ühe kliki eest tasuma (reklaamija maksab kliki eest, mitte näitamiste eest). Siinkohal on oluline teada, et määratud maksimaalne kliki hind pole kõige olulisem  positsioonide määramise käigus. Kui reklaami asjakohasus ei vasta Google AdWordsi nõuetele ja märksõna saab kehva kvaliteediskoori (süsteemi hinnang reklaamile 10 palli süsteemis), siis näidatakse eespool reklaami, mille kvaliteediskoor on kõrgem. Juhul kui reklaami kvaliteediskoor on kehvem kui teistel reklaamidel, mis konkureerivad olemasolevatele kohtadele, siis seda reklaami lihtsalt ei näidata isegi siis, kui reklaamija on määranud kordi suurema maksimaalse kliki hinna. Lühidalt - reklaamide näitamine sõltub kvaliteedist (asjakohasusest, veebilehe kvaliteedist), mitte rahakoti paksusest.
  2. Reklaami näitamise osakaal sõltub päeva eelarve suurusest, kliki hinnast ja reaalsest otsingumahust. See tähendab, et kui päeva eelarve ei kata ära kogu otsingumahtu ja kulu klikkidele, siis reklaami näidatakse seni,  kuni päeva eelarve on ära kulutatud. Väga tihti on märksõnadel (reklaamija poolt määratud otsingutermin, mille puhul tahetakse, et reklaami näidatakse) väga suur otsingumaht ja seetõttu kulu võib ulatuda kümnetesse ja sadadesse Eurodesse. See pole kõigile taskukohane. Siin on mõistlik määrata eelarveks summa, mis on vastuvõetavam, kuid siin peab arvestama, et reklaami näidatakse kas niikaua, kuni päeva eelarve on ära kulutatud või kogu päeva jooksul võrdselt vahetevahel (süsteem arvutab välja näitamiste tiheduse arvestades eelmiste päevade otsingumahtu ja päeva eelarvet). Lühidalt - piiratud eelarve puhul toimub ka piiratud näitamiste arv
  3. Märksõnade valimisel peab lähtuma sellest, milliseid tooteid või teenuseid kirjeldate oma veebilehel. See on väga oluline etapp reklaamikampaania planeerimisel, sest sellest sõltub otseselt reklaami asjakohasus ja kvaliteediskoor, mis omakorda määrab kulu ja näitamiste osakaalu võrreldes konkurentidega. Lühidalt - valima peaks märksõnad, mis on olemas ka Teie veebilehel (reklaamija määrab märksõnad, mille puhul tahab, et reklaame näidatakse).
Need on olulised asjad (kuid mitte kõik), mida peaks arvestama kas iseseisval kampaania haldamisel või kui kavatsete tellida reklaamikampaania haldamist ettevõtetelt, kus Google AdWordsi poolt sertifitseeritud kontohaldurid hakkavad tegema seda Teie eest. Kampaania haldamine Google AdWords'is nõuab eriteadmisi ja sellega peaks tegelema väljakoolitatud ja sertifitseeritud professionaal. Vastasel juhul võite kaotada palju raha saavutamata soovitud tulemusi. 

Kommentaare ei ole :

Postita kommentaar

Kui sul tekkis küsimusi või tahaksid midagi lisada, siis oled teretulnud seda tegema. Tänan.